Informasjon om Årets hund og Årsmøtet 2015

Det lakker og lir mot årets slutt og det er på tide å takke alle som har deltatt i årets aktiviteter, enten som arrangør eller som deltager. Dere har alle bidratt til at RFK er en aktiv og levende klubb.

Vi vil også minne om aktiviteter som planlegges for neste år. Den første viktige milepælen er å rapportere inn oppnådde resultater i løpet av 2014 (frist 12. januar).

Med dette ønsker styret alle medlemmer en riktig GOD JUL og et GODT NYTT ÅR!

Årets hund

Basert på innmeldte resultater beregnes det poengsum og årlig deles det ut premieringer i totalt 7 klasser:

  • Årets UK hund
  • Årets AK hund
  • Årets VK hund
  • Årets hund skog
  • Årets hund apport
  • Årets hund utstilling
  • Rogalandstrofeet

Forutsetningen for å kunne oppnå premiering er at hunden skal eies av et medlem i RFK.

Frist for innmelding er satt til 12. januar 2015. Benytt dette skjemaet Årets hund skjema.

Skjemaet skal sendes til oyvind.mauseth@forsvarsbygg.no

Årsmøtet 2015

Årsmøtet 2015 vil bli avholdt tirsdag 3. mars.

Valgkomiteen er allerede i gang med å finne kandidater til å fylle verv i styret og komiteer. All aktivitet i RFK er basert på frivillig innsats fra våre medlemmer. Det betyr at alle må være med å ta ansvar. Vær derfor positiv når dere blir kontaktet av valgkomiteen og vær ikke redd for å ta på dere et verv. Alle får opplæring og det er lærerikt å se aktivitetene fra arrangørens side.

Det er fullt mulig for dere å foreslå kandidater, deg selv eller andre. Ta kontakt med Erwin Kranzmann på mail erwin@realmarine.no. Forslag på kandidater må være valgkomiteen i senest 5 uker før møtedato (29. januar).

Dere kan også foreslå saker som dere ønsker behandlet på årsmøtet. Forslag fra med­lemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato (27. januar).

Styret innkaller til årsmøte senest 3 ukers i forkant (10. februar). Det er etablert en praksis at all årsmøte dokumentasjon gjøres kjent på vår web side.

Informasjon om Årets hund og Årsmøtet 2015
Rull til toppen