Informasjon om Årets hund, Årsmøtet 2014 og aktiviteter i 2014

Det lakker og lir mot årets slutt og det er på tide å takke alle som har deltatt i årets aktiviteter, enten som arrangør eller som deltager. Dere har alle bidratt til at RFK er en aktiv og levende klubb.

Vi vil også minne om aktiviteter som planlegges for neste år. Den første viktige milepælen er å rapportere inn oppnådde resultater i løpet av 2013 (frist 10. januar).

Med dette ønsker styret alle medlemmer en riktig GOD JUL og et GODT NYTT ÅR!

Årets hund

Basert på innmeldte resultater beregnes det poengsum og årlig deles det ut premieringer i totalt 7 klasser:

  • Årets UK hund
  • Årets AK hund
  • Årets VK hund
  • Årets hund skog
  • Årets hund apport
  • Årets hund utstilling
  • Rogalandstrofeet

Forutsetningen for å kunne oppnå premiering er at hunden skal eies av et medlem i RFK.

Frist for innmelding er satt til 10. januar 2014. Benytt dette skjemaet Årets hund skjema.

Skjemaet skal sendes til oyvind.mauseth@forsvarsbygg.no

Årsmøtet 2014

Årsmøtet 2014 vil bli avholdt onsdag 5. mars.

Valgkomiteen er allerede i gang med å finne kandidater til å fylle verv i styret og komiteer. All aktivitet i RFK er basert på frivillig innsats fra våre medlemmer. Det betyr at alle må være med å ta ansvar. Vær derfor positiv når dere blir kontaktet av valgkomiteen og vær ikke redd for å ta på dere et verv. Alle får opplæring og det er lærerikt å se aktivitetene fra arrangørens side.

Det er fullt mulig for dere å foreslå kandidater, deg selv eller andre. Ta kontakt med Erwin Kranzmann på mail erwin@realmarine.no. Forslag på kandidater må være valgkomiteen i senest 5 uker før møtedato (29. januar).

Dere kan også foreslå saker som dere ønsker behandlet på årsmøtet. Forslag fra med­lemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato (29. januar).

Styret innkaller til årsmøte senest 3 ukers i forkant (12. februar). Det er etablert en praksis at all årsmøte dokumentasjon gjøres kjent på vår web side.

 Aktiviteter 2014

Også i 2014 ønsker RFK å kunne tilby sine medlemmer er rekke forskjellige aktiviteter. Bortsett fra utstilling og jaktprøver er ikke aktiviteten plan satt, men disse vil bli annonsert fortløpende. Våre ambisjoner er at det vil bli arrangert følgende

Dressurkurs I, oppstart januar/februar, Arrangør NVK

Dressurkurs II, våren 2014

Dressurkurs valp/unghund vår og høst 2014

Vintersamling I, februar/mars

Vintersamling II, mars, arrangeres av NVK

Apportkurs, våren 2014

Vann/spor kurs, mai /juni arrangeres av NVK

Utstillingskurs, arrangeres av RFK i juni.

Sauedressur, arrangeres av RFK, oppstart juni.

Skyting på Lye leirduebane, arrangeres av RFK, oppstart april.

Rypetelling, arrangeres av RFK august.

Apportbevis, arrangeres av RFK i april (apportkurset) og juni (Ølbergutstillingen)

Høstsamling, august, samtidig med høstprøven

Medlemskveld(er)

Aktivitetsdag i forbindelse med utstillingen 21. juni

 

Utstilling, jakt og apportprøver (med forbehold inntil bekreftet av NKK):

Jaktprøve vinter, Sirdal I, arrangeres av RFK, 22-23. februar.

Jaktprøve vinter, Sirdal II, arrangeres av RFK, 14-16. mars.

Utstilling, Ølberg, arrangeres av RFK 22. juni.

Apportprøve, Horve, arrangeres av NVK 5-6. juli.

Jaktprøve høst, Sirdal, arrangeres av RFK, 22-24. august.

Jaktprøve lavland, Forus, arrangeres av RFK 31.10 -2.november.

Klubbmesterskapet arrangeres  november

Informasjon om Årets hund, Årsmøtet 2014 og aktiviteter i 2014
Rull til toppen