Alle medlemmer i Rogaland Fuglehund klubb inviteres til deltakelse på takseringskurs

Det stilles nå nye krav for rypetakseringsarbeidet Rogaland Fuglehundklubb utfører for Statskog, som en del av leieavtalen for Treningsterrenget i Njardarheim.

Dette innebærer at en vesentlig del av de som utfører dette arbeidet, og alle lederne på hver takseringslinje, må ha gjennomført takseringskurs.

Det er også planen at det fra 2020 skal benyttes den «APP» som er laget for taksering, for innrapportering av takseringsdata til Hønsefuglportalen. Bruk av denne skal også inngå i kurset.

Det vil bli gitt prioritet under takseringen for deltakere som har gjennomført takseringskurs.

Statskog arrangerer takseringskurs for RFK medlemmer fra fredag 24. april kl. 17.00 til utpå kvelden, og lørdag 25. april fra ca. kl. 09.00 til ca. kl. 16.00.

Kurset vil bli avholdt på Hiorthuset (SRJFF).  Kurset – og lunsj lørdag – vil være gratis for medlemmene, men evt. overnatting på hotellet må bekostes av den enkelte.

Det vil også være enkelte praktiske takseringsøvelser under kurset: Disse vil foregå ute, så tilpasset bekledning må medbringes.

Kurset vil bli holdt av Marius Kjønsberg fra Høgskolen i Hedmark, som har vært engasjert med takseringsarbeidet gjennom Hønsfuglportalen.

Vi ber flest mulig om å sette av det overnevnte tidsrom til takseringskurs.

 

Påmelding kan foretas snarest mulig pr. e-post til:

Simen Fugelli:   simen.fugelli@lyse.net

Toralf Ekrheim: toralfek@online.no

 

Kurset vil ha et begrenset antall deltakere, selv om det kan tilpasses noe.

Både for planlegging av kurset , og for å være sikret plass på kurset, er en rask påmelding en fordel.

 

Med vennlig hilsen

Rypetakseringskomiteen

Simen og Toralf

 

PS 1: For de som har lyst å sette seg inn i takseringsarbeid før kurset, finnes det mye godt materiell – inkl. kurskompendiet – her; http://honsefugl.nina.no/Innsyn/Home/Kurs

PS 2: Årets rypetaksering i Njardarheim skal utføres 7-9. august.

Alle medlemmer i Rogaland Fuglehund klubb inviteres til deltakelse på takseringskurs
Rull til toppen