Støtt oss ved og gi oss grasrotandelene, finn oss med vårt organisasjonsnummer

 

Category Archives: Hovedside

Fullbooket – Treningssamling på Karmøy

Rogaland Fuglehundklubb inviterer til treningssamling lørdag 6. mars.

Instruktør er Per Sandanger, vel kjent i klubben og en meget rutinert tilrettelegger. Treningssamlingen vil foregå på Karmøy i gode terreng som også benyttes i konkurransesammenheng.

Det vil i tillegg bli anledning til å trene på duer i kontrollerte former. Benytt denne sjansen til å kunne trene i gode biotoper under kyndig veiledning. Det er et begrenset antall plasser, vær derfor rask med påmelding om du er interessert. Prinsippet om «første mann til mølla» gjelder.

Påmelding skjer til Per på SMS til 90874947 eller mail til per.sandanger@gmail.com. Pris pr hund er 100 kr.

Mer informasjon om frammøte og sted  vil bli gitt direkte til deltaker etter påmelding.

Innsendte resultater årets hund 2020

Nedenfor finner dere en oversikt over innmeldte resultater til årets hund.

Vennligst meld fra til Øyvind Mauseth  (oyvind.mauseth@forsvarsbygg.no ) dersom du finner feil eller mangler snarest, senest innen 5.2.21 .

Bekjentgjøring av hvem som vinner årets trofeer blir gjort sammen med utsending av årsmøtedokumentene.

Årets hund 2020_alle

Fuglehundtrening i Njardarheim frem mot Sirdal vinter I og Sirdal vinter II prøvene

Vi opplever ekstra stor treningsaktivitet i våre vinterterreng med påfølgende press på rypebestanden.

Styret får inn rapporter om at rypene trekker ut av våre terreng pga. av denne høye aktiviteten.

Klubben må derfor stenge ned enkelte terreng som skal brukes under jaktprøvene helgene 20-21.februar 2021 og 19-21. mars. Dette gjelder

1: hele Elsvasshei jaktfelt (inklusive Dyngjane) som stenges for all trening fra 8.2. til 22.2.2021

2: hele Elsvasshei jaktfelt (inklusive Dyngjane) som stenges for all trening fra 6.3. til 22.3.2021

Holmevatn Nord og Grautheller kan fremdeles benyttes til egentrening i periodene.

 

Styret forventer at alle respekterer og følger disse retningslinjene.

Velkommen til Sirdal vinter 1

Vinterprøven Sirdal Vinter 1 arrangeres i år helgen 20.02.2021- 21.02.2021

Det arrangeres endags VK Lørdag. UK/AK arrangeres begge dager.

Påmeldingsfristen er satt til 10.02.21. Startkontingent UK/AK 450,- pr start, VK 500,- pr start.

Påmelding skjer via MinSide på NKK innen fristen. Lenke til prøvens påmelding her https://www.dogweb.no/prove-paamelding/proeve/50-21004/oversikt/.

Partilister/evt. ventelister vil bli lagt ut her på hjemmesiden og Facebook når disse er klare.

Trening av fuglehunder i Sirdal

RFK disponerer flere terreng i Ådneram/Suleskardområdet til prøver, foruten de faste trenings- og prøveterrengene vi leier fra Statskog. Vi har i vår dialog med grunneiere og de som har jaktrett i disse områdene, fått informasjon om at det slippes og tilsynelatende trenes fuglehunder i flere av disse terrengene. Det har ikke blitt identifisert at det er medlemmer av RFK som tar seg til rette i disse områdene, og vi håper inderlig ikke at det er tilfellet.

 Likevel er det viktig å minne medlemmene på, at RFK ikke kan akseptere at vårt gode forhold til grunneierne og rettighetshaverne risikeres ved at klubbens medlemmer trener i disse terrengene, uten tillatelse.

 Vi har tilgang til gode treningsterreng, som er tilgjengelige ved, eller innenfor en overkommelig distanse fra vei, gjennom vår avtale med Statskog, og følgelig regner vi ikke med at det er RFK medlemmer som trener i de nevnte prøveterreng uten tillatelse.

 Med hilsen

RFK Terrengutvalg høyfjell & RFK Hovedstyret