Video av fuglesituasjoner

Dommerutvalget i FKF trenger flere videoer av fuglesituasjoner til bruk i dommerutdanningen. Vi vet at mange sitter på gode opptak og ønsker å bruke disse i utdanningsøyemed. Alt er av interesse, ikke bare det perfekte. Innganger i fugl og søk er også selvsagt interessant.

Send dine opptak til FKFDU18@gmail.com . Ved innsending godkjenner du samtidig bruk av opptakene til formålet.

 FKF DU håper på ditt bidrag for en bedre jaktprøvedommerutdanning

Video av fuglesituasjoner
Rull til toppen