Informasjon om årsmøtet 2019

Årsmøtet 2019 vil bli avholdt onsdag 6. mars.

All aktivitet i RFK er basert på frivillig innsats fra våre medlemmer, og valgkomiteen er godt i gang med å finne kandidater til å fylle verv i styret og komiteer.

Vær positiv når dere blir kontaktet av valgkomiteen og vær ikke redd for å ta på dere et verv. Alle får opplæring og det er lærerikt å se aktivitetene fra arrangørens side.Det er fullt mulig for dere å foreslå kandidater, deg selv eller andre. Ta kontakt med valgkomiteens leder Toralf Ekrheim på mail toralfek@online.no Forslag på kandidater må være valgkomiteen i hende senest 5 uker før møtedato (30.januar).

 

Dere kan også foreslå saker som dere ønsker behandlet på årsmøtet. Forslag fra med­lemmene må være styret i hende senest 5 uker før møtedato (30.januar).

Styret innkaller til årsmøte senest 3 uker i forkant (13. februar).

Etablert praksis er at all årsmøte dokumentasjon gjøres kjent på vår web side sammen med innkalling til årsmøtet.

Med vennlig hilsen

Erwin Kranzmann

Leder RFK

Informasjon om årsmøtet 2019
Rull til toppen