Treningsterreng Njardarheim – høsten 2015

IMG_1619Til alle medlemmer i Rogaland Fuglehundklubb.

Vedlagt følger oppdatert instruks for bruk av treningsterrenget klubben disponerer i Njardarheim i henhold til avtalen med Statskog, samt kart over treningsterrengene.

Alle som skal benytte seg av treningsterrengene plikter å sette seg inn i betingelsene for bruk – og tilbudet kan kun benyttes sammen med gyldig betalt klubbmedlemskap eller som angitt i instruks.

Klubbens høstprøve, samt en organisert treningssamling, foregår 21-23. august, og medfører at mange av terrengene ikke er tilgjengelige for åpen trening før etter disse datoene.

Imidlertid er det nytt av året at vi også har fått tilgang til trening i Hyttehei jaktfelt – med noen begrensninger, som det er meget viktig å overholde, for å sikre at vi også kan få benytte terrenget senere år.

Følgende gjelder for høsten 2015:

  1. Grautheller er åpen for fri trening: 21. august – 9. september, og 7. oktober – 31. mars.
  2. Elsvasshei er åpen for trening: 25. september – 31. mars.
  3. Holmevatn nord er åpen for trening: 24. august – 9. september og 7. oktober – 31. mars.
  4. Holmevatn øst er åpen for trening: 23. august – 9. september og 7. oktober – 31. mars.
  5. Hyttehei Øst – se eget kart med oppdeling av terrenget. Trening i dette terrenget SKAL fram til sauene tas ned fra heia, ta ekstra hensyn til sauer på beite, og aktiviteten skal foregå innover i terrenget for ikke å presse sauer ut mot veien. Ved trening sør for Øyarvasskilen, SKAL ekstra spesiell oppmerksomhet vises ved marsj fra veien og inn i terrenget, ved at fører forsikrer seg om at det ikke slippes hund før en er kommet inn i terrenget vi disponerer.
  • Sigurdsheller området – dvs. østlige del. Åpen for fri trening 24. august til 9. september. Trolig vil terrenget også være tilgjengelig for trening fra en dato i oktober som vil bli opplyst senere. Alle som skal trene i dette terrenget skal i perioden fram til sauene er tatt ned fra heia (i 2015 ca. 6. september) møte kl. 09.00 ved Rosskrepp Kraftverk (Heiestøl) for koordinering av treningen. Det skal ikke slippes mer enn 6 hunder om gangen i dette terrenget i denne perioden, spredt på minst 3 partier som går sammen og fordeler slipptid mellom de som ønsker å trene i dette terrenget.
  • Kilseggen / Øyarvasskilen – dvs. vestlige del. Åpen for fri trening fra 21. august til 9. september. Trolig vil terrenget også være tilgjengelig for trening fra en dato i oktober som vil bli opplyst senere.

Helgen 4-6. september er jo den store helgen for sauesanking (og Sirdalsdagene). Det anbefales at trening unngås disse dagene i terrengene/deler av terrengene det er stor aktivitet med sauesanking.

Styret i RFK ønsker alle som skal benytte treningsterrengene god trening og en vellykket høst på prøver og jakt.

Med vennlig hilsen

for Styret i Rogaland Fuglehundklubb

Toralf Ekrheim

Se også vedleggene:

Treningsterr-Njardarheim-2015-18

Treningsterreng instruks 2015-2018

Hyttehei jaktfelt

Treningsterreng Njardarheim – høsten 2015
Rull til toppen