Treningssamlinger i Grautheller-terrenget 8.-9. og 13.-14. august 2016

Fosseland Jakt og Hundesenter

Vi har dispensasjon fra båndtvangen for å arrangere treningssamling i Statskogs terreng ved Grautheller fra og med 8. august i år. Dette er vanligvis gode rypeterreng, så muligheten for fuglesituasjoner skulle være store. Årets vinterbestand av ryper har vært meget god, og vi håper selvfølgelig på et godt rypeår i år!

Under treningen vil det være ca. seks hunder på hvert parti pr instruktør. Hundene vil bli sluppet en og en eller parvis, og det vil bli gitt veiledning etter hvert slipp. Dette kan også være fin konkurransetrening før prøvesesongen starter for de som måtte være interessert i fuglehundprøver.

Det er et krav at hunden er ”saue-ren”, og det er en fordel at grunndressuren er best mulig.
Instruktørene vil ha med en erfaren hund slik at det også vil bli mulighet for å leie hund opp i stand.

Se hele annonsen her

Treningssamlinger i Grautheller-terrenget 8.-9. og 13.-14. august 2016
Rull til toppen