Sirdal vinter 1 prøven er avlyst

Det er observert flokker med reinsdyr helt ned mot prøveterrenget i Flatstøldalen.

Vi må derfor avlyse prøven.

På grunn av denne spesielle situasjonen har RFK besluttet å refundere startkontigenten minus 25%  administrasjonsgebyr i tråd med NKK sitt regelverk.

Følgende melding mottatt fra Sirdal kommune:

Tidlegare i dag vart det observert villrein på Strondefjellet, heilt inne mot Flatstøldalen. Situasjonen til villreinen har forverra seg ytterligare etter at det har kom meir snø. Me ventar at dyra vil prøve å trekke lenger ned i dalane for å finne mat. De lyt difor avlyse eller flytte jaktprøven som er planlagt no til helga. Ei større snøskredøving som var planlagt oppe i Suleskard på søndag, er av same årsak avlyst/flytta.

Me er lei for eventuelle ulemper dette medfører for dykk. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål.

Venleg helsing

Sven Sandvik
Plan- og miljøkonsulent

 

 

 

 

Sirdal vinter 1 prøven er avlyst
Rull til toppen