SIRDAL 2 ER AVLYST

Basert på dagens smittesituasjon og utviklingen den siste uken har Rogaland Fuglehundklubb ved styreleder og prøvekomite besluttet å avlyse Sirdal 2. Dette gjøres i henhold til nasjonale anbefalinger ift. at arrangementer på generell basis bør utsettes eller avlyses. Beslutningen er også i tråd med anbefalinger fra kommuneoverlege Sirdal kommune.

Prøvekomite har jobbet knallhardt for å finne løsninger og smittemitigerende tiltak, og frem til idag 17/3 vært innstilt på å gjennomføre arrangementet som planlagt. Desverre har vi en smitteutvikling i løpet av den siste uken som gjør at klubben anser dagens situasjon som for uoversiktlig og risikofylt med hensyn til å bidra til eventuell smittespredning. Derfor velger klubben å avlyse arrangementet og dermed bidra til å ikke generere samlinger av personer på tvers av kommunegrenser.

Liv og helse kommer først – og sporten vi driver er ikke på listen av samfunnskritiske aktiviteter.

Påmeldingsavgift refunderes ihht. regelverk fra FKF.

På gjensyn til høsten og nye muligheter på jaktprøver i Sirdal.

SIRDAL 2 ER AVLYST
Rull til toppen