Oppdatering av Championatlisten

Hund premie

Hvert år oppdaterer styret listen over championater tildelt hunder tilhørende i Rogaland FK.

Vi er helt avhengige av at medlemmene melder inn sine resultater til oss. For å kunne fremlegge en oppdatert liste til årsmøtet i 2014 setter vi pris på at dere:

1. sjekker listen over championater som ligger tilgjengelig på vår webside og melder fra om evt feil.

2. sender inn oppnådde championater innen 31.1.2014.

Husk å oppgi:

  • Hundens fulle navn og registreringsnummer
  • Hundens foreldre
  • Hundens eiere(e) og Oppdretter

Sendes til Ellinor på mail ellinor.nesse@kleppnett.no

 

 

 

Oppdatering av Championatlisten
Rull til toppen