Kunngjøring forusprøven 2022

Kjære prøvedeltakere, grunneiere og andre,
FORUSPRØVEN 2022 ER AVLYST

Hovedgrunnen til at vi har gått til det skritt å avlyse Forusprøven i år er den usikre situasjonen knyttet
til fugleinfluensaepidemien her på Nord-Jæren, som tidligere i november blant annet førte til at
rundt 7500 verpehøns måtte avlives i Sola kommune.
Nord-Jæren, fra Time i sør til Randaberg i nord, har kanskje Norges største tetthet av fjørfe og står for
30 % av eggproduksjonen i Norge i tillegg til en betydelig kyllingproduksjon. Det er satt inn store
offentlige ressurser for å få bukt med situasjonen, og mye står på spill for de involverte.
Som mange av dere kjenner til ligger våre prøveterreng i bynære områder med gårdsdrift i tilknytning
til terrengene, inkludert oppdrett av fjørfe i og i umiddelbar nærhet til prøveterrengene.
Selv om det per i dag er lovlig for oss å arrangere Forusprøven, da det kun foreligger et jaktforbud og
ikke et aktivitetsforbud, har vi etter grundige diskusjoner og nøye vurderinger i prøvekomiteen
likevel kommet frem til at det i dagens situasjon er riktig at årets prøve ikke gjennomføres. RFK
ønsker med dette å opptre ansvarlig og vise respekt overfor myndighetenes innsats og ikke minst de
grunneierne vi samarbeider med samt andre bønder som driver med fjørfe i nær tilknytning til våre
prøveterreng.
Vi ber om forståelse for avgjørelsen som er tatt. Vi tror og håper at vi til neste år har bedre oversikt,
kunnskap og kontroll over situasjonen slik at vi igjen kan avvikle Forusprøven.
Det gis full refusjon for deltagere som er påmeldt prøven.
Hilsen Forusprøve-komiteen 2022.

Kunngjøring forusprøven 2022
Rull til toppen