Innkalling til RFK årsmøte 2021

Det innkalles herved til digitalt årsmøtet i Rogaland Fuglehundklubb 2021.

Digitalt årsmøtet gjennomføres på Teams plattform onsdag 10. mars kl.  19.00. (Iht. midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19)

Bindende påmelding innen 2. mars pr. mail til kkalbrektsen@gmail.com

Etter fristens utløp, sendes det mail med link til påmeldte deltakere og instruks for pålogging.

Denne mailen sendes påmeldte deltakere ca. 1 uke før møtedato.

Dersom det er spørsmål om påmelding, kan disse stilles til Karl (kkalbrektsen@gmail.com)

 

For medlemmer som har lite/ingen erfaring med påkobling av nettmøter så vil vi ha et tilbud på Helgø Meny Mariero, Breidablikkveien 3.

Her kan vi etter gjeldende regler være max 10 personer, så vi understreker at det kun er de som trenger hjelp til å delta på årsmøtet digitalt som kan melde seg på her. Bindende påmelding gjøres per sms til Turid Helgø tlf: 91647749 innen 2. mars.

 

Av hensyn til gjennomføring av digitalt årsmøte, ber styret de medlemmer som eventuelt har spørsmål eller kommentarer til saklisten/saksdokumentene, om å oversende disse til styret på e-post i god tid før årsmøtet.

Vi minner også om at for å være stemmeberettiget på årsmøte, må kontingent for 2021 være innbetalt/registrert.

Vedlagt finner dere saksdokumenter til årsmøtet.

RFK Årsmøtedokument 2021

RFK Årsberetningen 2020

Resultatregnskap 2020

Balanse 2020

RFK revisors beretning 2020

Budsjett 2021

RFK Valgkomite innstilling 2021

RFK Årets hund 2020 alle

 

Velkommen til digitalt årsmøtet 2021

 

Hilsen

RFK styre

Innkalling til RFK årsmøte 2021
Rull til toppen