Informasjon om Årsmøtet 2016

Årsmøtet 2016 vil bli avholdt onsdag 2. mars.

årsmøteValgkomiteen er allerede i gang med å finne kandidater til å fylle verv i styret og komiteer. All aktivitet i RFK er basert på frivillig innsats fra våre medlemmer. Det betyr at alle må være med å ta ansvar. Vær derfor positiv når dere blir kontaktet av valgkomiteen og vær ikke redd for å ta på dere et verv. Alle får opplæring og det er lærerikt å se aktivitetene fra arrangørens side.

Det er fullt mulig for dere å foreslå kandidater, deg selv eller andre. Ta kontakt med Erwin Kranzmann på mail erwin@realmarine.no. Forslag på kandidater må være valgkomiteen i senest 5 uker før møtedato (27. januar).

Dere kan også foreslå saker som dere ønsker behandlet på årsmøtet. Forslag fra med­lemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato (27. januar).

Styret innkaller til årsmøte senest 3 ukers i forkant (9. februar). Det er etablert en praksis at all årsmøte dokumentasjon gjøres kjent på vår web side sammen med innkalling til årsmøtet.

Informasjon om Årsmøtet 2016
Rull til toppen