FUGLEHUNDTRENING NJARDARHEIM

Til alle medlemmer i Rogaland Fuglehundklubb

Vedlagt følger oppdatert  instruks gjeldende for 2021/22, for trening av fuglehunder i Njardarheim, i tråd med RFK’s avtale med Statskog, som forvalter terrengene. Treningsterreng for Rogaland Fuglehundklubb 2021-22  Treningsterreng instruks 2021

Det forutsettes at alle som skal benytte seg av treningsmulighetene leser gjennom instruksen, og sørger for at trening skjer i h.t. denne.

Når det gjelder oppstart, er det på grunn av Sirdal Høst og organisert trening noen spesielle begrensninger i dagene 25-29. august.

Den vestlige del av Hyttegheia Jaktfelt (Kilseggen og Øyarvasskilen), kan benyttes til egentrening også 25-29. august, samt at Holmevann Øst er åpent for trening alle dager bortsett fra 28. august.

Det kan tenkes at også noen av de andre terrengene (Hyttehei østlig del og Grautheller) åpnes for trening noen dager rett før og under prøven. Dette vil da bli kommunisert til medlemmene.

Merk også at (som vanlig) er ikke Elsvassheii – hverken mot Indre Finnvellen, eller Dyngjane siden – tilgjengelig for trening før etter 25. september.

 

Beiteinteressene har i år også bedt om at vi er ekstra oppmerksomme på sauer og vann. Denne sommeren har sauene hatt lettere for å gå i vannet enn vanlig, noe som har medført fler drukningstilfeller enn vanlig. DETTE MÅ HENSYNTAS UNDER TRENING, og ekvipasjene skal da bevege seg slik at de IKKE bidrar til å presse sauene mot vann eller kople til en har kommet trygt forbi.

 

Ønsker dere gode treningsøkter, vellykkede prøvestarter, og GOD JAKT når den tid kommer.

 

Med vennlig hilsen

Terrengutvalg Høyfjell/RFK

 

Toralf Ekrheim

FUGLEHUNDTRENING NJARDARHEIM
Rull til toppen