Forusprøven – informasjon og foreløpige partilister

Selv om smittevernreglene begrenser sosial aktivitet, vil det være mulig å parkere bobil på Randabergfjellet.

Det blir som kjent ikke felles opprop, da den enkelte skal møte direkte på møteplassen for partiet.

Adresse for oppmøte står oppført på partilisten og i denne info. Det er viktig å følge med på oppdateringene av listene, da de er foreløpige helt til fredag kveld.

53-20012_Foreløpige Partilister pr 25.nov   53-20012_Venteliste pr.25.nov

Ettersom vi har mange på venteliste er det viktig at du melder fra så fort som mulig dersom vil må trekke deg fra prøven.

OPPMØTESTEDER for hvert terreng (også angitt på endelige partilister):

Opprop i terreng kl.0830:
Jåsund: Kiwi Sunde, Kvernavik ring 215.
Soma-Tjelta: McDonalds Sola, Solbergvegen 20, 4050 Sola
Kolnes: Sola skole, Erlingveien 10, 4050 Sola
Stokka-Tasta: Rema 1000 Tasta, Smietunet 84, 4027 Stavanger

Husk avstander også på oppmøtested.

Saurenhetsbevis:
Alle må medbringe originalt sauerenhetsbevis.

Smittevernregler:

Alle må gjøre seg  kjent med situasjonen vedrørende Covid-19.

Prøven skal gjennomføres innenfor nasjonale og lokale smittevernregler, samt «instruks for arrangør av fuglehundprøver» fra Fuglehundklubbenes forbund, FKF.

https://www.fuglehundklubbenesforbund.no/images/stories/dokumenter/Jaktprover/veileder_fkf_covid19.pdf

For at prøven skal kunne avvikles i tråd med gjeldende regler for Covid-19 er det viktig at den enkelte tar ansvar. Det forventes at alle følger opp dette og de anvisninger som blir gitt under prøven. Hjelp hverandre med det. Dommerne har fått instrukser om å følge opp dette.

Følgende gjelder:
– Ingen må møte til oppmøte til oppmøtested med symptomer på luftveisinfeksjon, hoste, sår hals, tungpustethet eller for øvrig har en mistanke om å kunne være smittet.
– Alle må ha med håndsprit, og den skal benyttes der det forventes.
– Dommerne vil sørge for skytingen i en fuglesituasjon.
– Minst 1 meter avstand til enhver tid.
– Grupper på maks 10 deltakere.
– Det blir ikke anledning å følge partiene for andre enn deltakere og funksjonærer.
– Sekretariatet vil kun være åpent for avhenting av premie.
– Intet felles opprop.

Forusprøven – informasjon og foreløpige partilister
Rull til toppen