Bekjentgjøring av RFK årsmøte 2022

Rogaland Fuglehundklubb sitt 52. årsmøte vil bli avholdt onsdag 16. mars 2022, med forbehold om eventuelle Covid-19 restriksjoner.

Forslag eller saker som medlemmene ønsker behandlet må være styret i hende senest 5 uker før møtedato (09.02.22). Forslag sendes til styrets leder, Erwin Kranzmann på e-post erwin@lyse.net

Forslag på kandidater til verv i styret og komiteer må være valgkomiteen i hende senest 5 uker før møtedato (09.02.22). Ta kontakt med valgkomiteens leder Øyvind Mauseth på e-post oyvind.mauseth@forsvarsbygg.no

Styret innkaller til årsmøte senest 3 uker i forkant av møtedato.

Etablert praksis er at all årsmøte dokumentasjon gjøres kjent på vår web side sammen med innkalling til årsmøtet.

Med vennlig hilsen

Styret

Bekjentgjøring av RFK årsmøte 2022
Rull til toppen