Bekjentgjøring av RFK årsmøte 2021

Rogaland Fuglehundklubb sitt 51. årsmøte vil bli avholdt onsdag 10. mars 2021.

Med forbehold om eventuelle Covid-19 restriksjoner.

  • Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet:

Forslag fra medlemmene må være styret i hende senest 5 uker før møtedato.

  • Forslag på kandidater til valgene:

Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende senest 5 uker før møtedato.

Ta kontakt med valgkomiteens leder Toralf Ekrheim på mail toralfek@online.no

 

Styret innkaller til årsmøte senest 3 uker i forkant.

 

Etablert praksis er at all årsmøte dokumentasjon gjøres kjent på vår web side sammen med innkalling til årsmøtet.

 

Med vennlig hilsen

Styret

Bekjentgjøring av RFK årsmøte 2021
Rull til toppen