Bacheloroppgave – stress hos hund – anonym spørreundersøkelse

Vi er to studenter ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, avdeling Steinkjer, som i disse dager skal skrive den avsluttende bacheloroppgaven vår innenfor studiet Husdyrfag, velferd og produksjon. I oppgaven har vi valgt å skrive om hund, hvordan velferden påvirkes av stress, og om det er sammenheng mellom synlig og «usynlig» stress.

Vi skal kjøre en anonym spørreundersøkelse, hvor deltakerne skal svare på en del hverdagslige spørsmål om sin hund, i tillegg til en del spørsmål om stressrelatert atferd og miljøpåvirkninger. Vi skal også måle hjertefrekvensen til et utvalg hunder, for å se samspillet mellom hjertefrekvens og de synlige stresstegnene.

Stress kan være både positivt og negativt, og vi er ikke ute etter å henge ut noen, eller lage en negativ oppgave. Vi er kun ute etter håndfaste bevis, som senere kan brukes for å gjøre den daglige dyrevelferden til hundene enda bedre.

Vi håper at klubbens medlemmer er interessert i å være med på dette, slik at vi får en best mulig oppgave.

Det blir premie til klubben med høyest svar %.

Følg denne lenken: https://response.questback.com/randibberg/i4uojdxzih/

 

Med vennlig hilsen Monika Tordhol og Randi Berg

Høgskolen i Nord-Trøndelag, Steinkjer.

 

 

Bacheloroppgave – stress hos hund – anonym spørreundersøkelse
Rull til toppen