FUGLEHUNDTRENING NJARDARHEIM SESONGEN 2020/21

Til alle medlemmer i Rogaland Fuglehundklubb

Vedlagt følger oppdatert  instruks for trening av fuglehunder i Njardarheim, i tråd med RFK’s avtale med Statskog, som forvalter terrengene.

Det forutsettes at alle som skal benytte seg av treningsmulighetene leser gjennom instruksen, og sørger for at trening skjer i h.t. denne.

Når det gjelder oppstart, er det på grunn av Sirdal Høst og organisert trening generelt ikke mulig å benytte terrengene før fra 24. august.

Følgende unntak gjelder:

  • Den vestlige del av Hytteheia Jaktfelt (Kilseggen og Øyarvasskilen), kan benyttes til egentrening både 21. 22. og 23. august.
  • Grautheller kan benyttes til egentrening 21. og 23. august.
  • Holmevatn Aust kan benyttes til egentrening 21. og 23. august.

Merk også at (som vanlig) er ikke Elsvassheii – hverken mot Indre Finnvellen, eller Dyngjane siden – tilgjengelig for trening før etter 25. september. 

Treningsterr-Njardarheim-2020      Treningsterreng instruks 2020           TRENING HYTTEHEIA JAKTFELT 2020

Ønsker dere gode treningsøkter, vellykkede prøvestarter, og GOD JAKT når den tid kommer.

 

Med vennlig hilsen

Terrengutvalg Høyfjell/RFK

Toralf Ekrheim

FUGLEHUNDTRENING NJARDARHEIM SESONGEN 2020/21
Rull til toppen