Treningssamling / anleggsprøve lavland 1.11.2015

??????????????????????????????? I forbindelse med Forusprøven vil RFK tilby nye og uerfarne medlemmer mulighet til å delta på en treningssamling søndag 1. november.

Dersom vi får en dommer ledig vil vi gjennomføre en anleggsprøve. Det er en uoffisiell jaktprøve der du får en vurdering av din hund, samt veiledning hvordan er jaktprøve foregår. Hvis ikke kjører vi en vanlig treningssamling.

Treningen / anleggsprøven går i et av terrengene Forusprøven disponerer. Vi minner om at det kan være sau på beite. Sauerenhetsbevis på kunne fremlegges på forespørsel.

Påmeldingsavgift er 300,- som betales til kontonummer 3201.25.05859

Merk innbetalingen med hundens navn og Treningssamling. Send også en mail til ellinor.nesse@kleppnett.no med samme informasjon.

Har du spørsmål kan du kontakte prøveleder Ellinor Nesse Tlf: 95 93 93 48

Treningssamling / anleggsprøve lavland 1.11.2015
Rull til toppen