Referat fra Årsmøtet 2015 med kåringer av årets hunder ligger nå ute.

Vi gratulerer alle premierte hunder og eiere, og ønsker alle nye styremedlemmer og nye medlemmer i diverse komiteer hjertelig velkommen.

Referat årsmøte 2015

Referat fra Årsmøtet 2015 med kåringer av årets hunder ligger nå ute.
Rull til toppen