Invitasjon fra Vestfold Fuglehundklubb

Vestfold Fuglehundklubb inviterer medlemmer, samarbeidende fuglehundklubber, grunneiere, grunneier- og utmarkslag, bondelaget, birøkterlaget og lokale lag av NJFF og ellers alle interesserte til et seminar med temaet: «å styrke det biologiske mangfoldet i jordbrukslandskapet»

Vestfold Fuglehundklubb ønsker å rette fokus på og styrke det biologiske mangfoldet i jordbrukslandskapet og har gleden av å innby til et seminar. Vi har invitert ekspert på området viltmaster Poul-Erk Jensen og medhjelper Jack Engelbrektson fra Sverige. De vil snakke om viltforvaltning av dyrelivet i jordbrukslandskapet, det vil også bli lagt vekt på vern av oppvekstområdene for sjøørrett og innsektenes (humler, bier) viktighet i det biologiske mangfold.Poul-Erik Jensen har holdt tilsvarende kurs i Sverige, Finnland og Danmark.

Se vedlagte innbydelse og www.agrojakt.se for mer informasjon.

Poul-Erik har i egen regi sammen med Jägareförbundet Skåne genomført endagskurs i viltpleie for feltvilt. Målsettingen er ”Biologisk mångfald inom ramen för ett rikt odlingslandskap”.

VF håper også å få med representanter fra landbruksmyndigheter og fylkesmannens kontor for informasjon til bønder og grunneiere om støtteordninger gjennom SMIL/RMP kompetanse samling 02.02.2016 og regionalt miljøprogram for jordbruket i Vestfold 2013-2016.

Pris kr. 300,- pr person som inkluderer kaffe og lunsj, betales ved inngangen.

Vennligst spre innbydelsen til alle interesserte i deres omegn, klubb, lag og meld dere på via følgende link (NB! Legg inn navn nederst i skjemaet)

Påmeldingsfrist: 25.05.2016

Velkommen!

Med vennlig hilsen

for styret i Vestfold fuglehundklubb

Thore Langerud
Thlanger@online.no

mob: +47 913 43 161

Invitasjon fra Vestfold Fuglehundklubb
Rull til toppen