Aversjonsdressur på Sau, utvidet pga stor pågang

Aversjonsdressur startet opp onsdag 02.mai kl. 18.00.

Følgende datoer gjenstår til aversjonsdressur:

Onsdag 30.05. – kl. 18.00

Følgende er satt opp ekstra:

Torsdag 07.06 – kl. 18.00

Torsdag 21.06 – kl. 18.00

Prisen for førstegangsaversjon er kr 400 pr hund for medlemmer og 500 pr hund for ikke medlemmer. Kr 200 for re-aversjon. ( Kan betale med Vipps)

Før treningen må alle tape en dummy (f.eks. et batteri type brannvarsler på halsbåndet) som hunden skal gå med hele tiden ca. en uke før.

Alle hunder som viser interesse for sau må gjennomføre en ny test etter ca. 2 uker. For at hunden skal få ustedet et bevis på bestått aversjonstest, må den under retest ikke vise noen interesse for sau

Hundene skal være i bilen til det blir deres tur. I informasjonsbrosjyren til Norges Jeger – og fiskeforening står det beskrevet hvordan aversjonsdressur utføres.

http://www.njff.no/jakt/Sider/Aversjonsdressur-.aspx

Det er begrensning i antall hunder pr gang. Det er derfor viktig å melde seg på i forkant (ikke SMS).

Påmelding, ring til:

  • Jone Mossige mob:924 12 761 ( etter kl. 16.00)
  • Arild Skeivik mob:900 67 522

Adressen er: Øksnevadveien 160, 4353 Klepp Stasjon, NB! kan i enkelte tilfeller også være i Øksnevadveien 122.

 NB! Ikke parker i gårdsrommet med bolighuset, parker langs gjerde/ driftsbygning.

Vel Møt

Aversjonsdressur på Sau, utvidet pga stor pågang
Rull til toppen