Informasjon om årsmøtet 2018

Årsmøtet 2018 vil bli avholdt onsdag 7. mars.

arsmote

 

 

 

 

Valgkomiteen er godt i gang med å finne kandidater til å fylle verv i styret og komiteer. All aktivitet i RFK er basert på frivillig innsats fra våre medlemmer. Det betyr at alle må være med å ta ansvar. Vær derfor positiv når dere blir kontaktet av valgkomiteen og vær ikke redd for å ta på dere et verv. Alle får opplæring og det er lærerikt å se aktivitetene fra arrangørens side.

Det er fullt mulig for dere å foreslå kandidater, deg selv eller andre. Ta kontakt med valgkomiteens leder Toralf Ekrheim på mail toralfek@online.no Forslag på kandidater må være valgkomiteen i hende senest 5 uker før møtedato (31.januar).

Dere kan også foreslå saker som dere ønsker behandlet på årsmøtet. Forslag fra med­lemmene må være styret i hende senest 5 uker før møtedato (31.januar).

Styret innkaller til årsmøte senest 3 uker i forkant (14. februar).

Det er etablert en praksis at all årsmøte dokumentasjon gjøres kjent på vår web side sammen med innkalling til årsmøtet.

Mvh Erwin Kranzmann

Leder RFK