Støtt oss ved og gi oss grasrotandelene, finn oss med vårt organisasjonsnummer

 

Nyttårsbord RFK – fredag 18.januar

Kjære RFK’er,

Vi ønsker å invitere deg til nyttårsbord for alle medlemmer i Rogaland fuglehundklubb.

Festen avholdes fredag 18.januar i Broddhuset på Storhaug.
Adressen er Midjordgata 36, 4015 Stavanger.
Nyttårsbordet starter klokken 18.00 og varer frem til klokken 02.00, så her må en sko seg for en helaften!

Apportkurs med oppstart i januar

Ida Sollie har satt opp apportkurs med oppstart 21 januar. På dette kurset tar vi for oss innlæringen av apport med mål om å klare apportbeviset. En av fordelene med å jakte med fuglehund er at hunden kan hente og finne igjen felt og skadeskutt vilt. Derfor er apport et dressurmoment alle fuglehunder bør kunne. En god apportør bidrar til mer human jakt, men det er også krav om apportbevis, eller apport, for å få premie i AK og VK på fuglehundprøver. Ved interesse kan du lese mer om kurset her: https://idasollie.no/index.php/ct-menu-item-17/171-apportkurs-oppstart-22-januar

 

Til alle medlemmer i Rogaland Fuglehundklubb.

Valgkomitèen i Rogaland Fuglehundklubb har startet arbeidet med å lage et forslag for årsmøtet (ultimo februar/primo mars), med kandidater for valg til styre og komiteer.

Medlemsmassen i Rogaland Fuglehundklubb har økt mye de siste årene, og for å nå spesielt de nye medlemmene (men også alle andre) som kan tenke seg å delta i styre- og komitearbeid, sendes denne info ut.

Kåring av Årets hund RFK 2018

En lang prøve og utstillingssesong er nå over og da gjenstår det bare levere inn prøveresultatene for sesongen 2018.

FRIST for levering er søndag 13 januar 2019.

Forusprøven 2018

Prøven gikk i år som tidligere år av stabelen siste helgen i oktober, nærmere bestemt 26.-28. oktober.

På grunn av store utfordringer i forhold reglement for utsetting av fasaner, valgte vi i år ikke å gjøre det. Vi satset heller alt på den ville bestanden av fasaner som vi har i våre terreng.

Premieringsprosenten var ikke av det optimale slaget. Det var fugl i terrengene, men hundene klarte ikke å fikse situasjonene. Vi hadde ute fire UK/AK partier og ett VK parti i løpet av helgen. Og vi fikk delt ut to premier i VK.

De store heltene på VK partiet som fikset arbeid på fasanene var Gisle Eriksen med Engelsk Setter Zlatan som fikk 1.VK m/CK og Steinulf Smith Meyer med Pointer Rango som fikk 2.VK. Dommere: Mette Møllerop og Kjetil Kristiansen.

Vi gratulerer de premierte.

Vi vil takke alle dommerne som stiller opp år etter år for å hjelpe til, deltakerne, prøvekomiteen, alle hjelpere, kjentfolk og grunneiere. Ingen nevnt, ingen glemt.