Treningssamling på Karmøy lørdag 2. mars

Rogaland Fuglehundklubb inviterer til treningssamling lørdag 2. mars.

Instruktør er Per Sandanger, vel kjent i klubben og en meget rutinert tilrettelegger. Treningssamlingen vil foregå på Karmøy i gode terreng som også benyttes i konkurransesammenheng.

Det vil i tillegg bli anledning til å trene på duer i kontrollerte former. Benytt denne sjansen til å kunne trene i gode biotoper under kyndig veiledning. Det er et begrenset antall plasser, vær derfor rask med påmelding om du er interessert. Prinsippet om «første mann til mølla» gjelder.

Påmelding skjer til Per på mobil 90874947 og siste frist er 25.02.2019.

Treningssamling på Karmøy lørdag 2. mars
Rull til toppen