Instruktører 2023

Navn                                      Autorisasjon                          Telefon           E-post

 

Arild Skeivik                          Trinn I, II og aversjon            90 80 36 67     arsk@ows.no

 

Jan-Atle Larsen                      Trinn I, II                               97 18 74 73     oddresteinen@gmail.com

 

Alexander Kristiansen            Trinn I, II                               47 39 49 55 alexanderkristiansen71@gmail.com

 

Alexandra Wik Garcia           NKK trinn I                            97 63 12 42 alexandrawikgarcia@gmail.com

 

Ellinor Nesse                          NKK trinn I                            95 93 93 48     ellinor.nesse@kleppnett.no

 

Lene Osberg                           NKK trinn I                            46 95 39 66     leneosberg@gmail.com

 

Bjørg Vaage                           FKF trinn I                             91 15 42 32     bjo-vaa@online.no

 

Preben Terland                       FKF trinn I                             93 00 34 79     Preben.terland@gmail.com

 

Per Sandanger                         Aversjon                                 90 87 49 47     per.sandanger@gmail.com

 

Jone Mossige                          Aversjon                                 92 41 27 61     jone.mossige@gmail.com

 

John Johnsen                          Aversjon                                 41 32 24 17     john-johnsen.as@hotmail.no

 

Rull til toppen