Styre og komiteer

Hovedstyre

Leder                                    Erwin Kranzmann   90917945

Nestleder                            Turid Helgø 91647749  

Styremedlem                        Jan-Atle Larsen   97187473

Styremedlem                        Per Øyvind Hinna 46472000  

Styremedlem                        Karl Kallevåg-Albrigtsen   95229332

Varamedlem                         Arild Skeivik 90067522

Varamedlem                         Cecilie Hammer 41463022

Utstillingskomite

Lene Osberg 46953966

Hilde B. Ims  95781739

Karin Ravndal

Silje Lea

Astrid Eriksen

Gro Ravndal

Sirdal Høst

Cecilie Hammer, leder 41463022

Øyvind Mauseth

Karl Kallevåg-Albrigtsen

Tore Eritzland

Barbro Sandal

Sirdal Vinter I

Stig Andrè Sunde   Leder  90593285

Hilde B. Ims

Ynge Tveit

Gisle Mæland

Sirdal Vinter II

Steffen Søreng Leder 41507319

Jan Atle Larsen

Steffen Slaattebræk

Stian Sæland

Christer Hope

Svein Dørheim

Forusprøven / Terrengutvalg Lavland

 Turid Helgø leder 91647749

Tore Eritzland

Tor Olaf Espedal

Steinar Søiland

Cecile Ausland / Lars Sanne

John Johnsen

Børge Simonsen

Monica Hadland

Jone Nærland

Terrengutvalg Høyfjell

Ole Aamodt    Leder  90982229

Tor Olaf Espeland

Toralf Ekrheim

Simen Fugelli

Materialforvalter

Ellinor Nesse 95939348

Dommerutvalg

Ola Lunden Nedrejord leder 91525513

Kjetil Kristiansen

Arild Skeivik

Revisor

Sverre Tesdal  92805850

Gaute Kyllingstad (vara)

Rypetaksering – (Aktivitetsgruppe)

Toralf Ekrem    90112353

Simen Fugelli

Leirduekomite – (Aktivitetsgruppe)

Terje Egeland   93090437

Stig Andre Sunde

Stian Sæland

Kim Andre Lea

Valgkomite

Øyvind Mauseth leder   98637620

Turid Helgø

Arild Skeivik

Ellinor Nesse (vara)

Aktivitetsgruppe Furenes

Turid Helgø

Inger Elisabeth Mæland

Karl Kallevåg-Albrektsen

Per Øyvind Hinna

Cathrine Pederesen

Cecilie Ausland

Barbro Sandal