Støtt oss ved og gi oss grasrotandelene, finn oss med vårt organisasjonsnummer

 

Category Archives: Hovedside

Informasjon fra FKF vedrørene jaktprøver sesongen 2021

Det er en utfordrende smittesistuasjon for tiden. FKF har sendt ut denne meldingen til alle som planlegger å delta på jaktprøver i 2021.

Det forventes at alle gjør seg kjent med innholdet i denne meldingen og forholder seg til de anbefalinger som er gitt her.

Til alle klubber prøver resten av vinter 21

Foreløpige partilister Sirdal 2

Vedlagt foreløpige partilister og ventelister.

50-21023_Partilister Sirdal pr 12032021    50-21023_Venteliste Sirdal pr 12032021

Lørdag: Mangler dommere til UK/AK, per dags dato.

Covid 19 begrensningene betyr at alle deltakere som er påmeldt prøven fra kommuner som dessverre ikke har anledning å delta, er plassert på venteliste. Disse vil dermed ha muligheten til å trekke seg fra prøven med full refusjon til og med 12.03.21. Denne vurderingen må den enkelte deltaker gjøre og melde fra om eventuell trekning til prøveleder skriftlig: steffen.soreng@yahoo.no

Steffen Søreng

prøveleder

VIKTIG oppdatering Sirdal 2 – 19 – 21mars 2021 (SMITTEVERNSBEGRENSINGER)

Rogaland fuglehundklubb v/prøvekomite samarbeider tett med lokale helsemyndigheter ift. gjennomføring av prøven 19-21 mars.

Med bakgrunn i samhandling og tett dialog med kommuneoverlege Sirdal Kommune, vil prøven (arrangementet) få tillatelse og støtte fra kommuneoverlege Sirdal til å inkludere deltakere og dommere fra:

  • Sirdal kommune (Agder)
  • Rogaland fylke (eksklusive Haugaland)

Med denne kommunesammensetning kombinert med smitteverntiltak beskrevet i oppdatert veileder fra FKF (datert 9.3.2021, link under) vil det inntil videre gis støtte til gjennomføring. Det understrekes at dette er en vurdering basert på dagens smittesituasjon i regionen og at det kan komme endringer på kort varsel.

Deltakere fra andre kommuner i Agder (unntak Sirdal kommune) eller andre fylker (ved unntak av Rogaland)  kan dessverre ikke delta på dette arrangementet.

Hovedbegrunnelse (nasjonalt tiltak): Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner bør utsettes eller avlyses. Oppdatert vurdering fra kommuneoverlege Sirdal: forventet innen 17.3.21

Apportbevis prøve – fulltegnet

Apportbevisprøven 22. mars er fulltegnet. Det blir satt opp ny prøve i mai/juni.

 

RFK arrangerer apportbevis prøve mandag 22. mars.

Sted: Lufteterrenget Fureneset, Sandnes

Pris: 250 kr.

Dersom du er interessert – Ta kontakt med Ida på 40486985 for påmelding.

Frist for påmelding 19. mars.

Husk å ta med egen godkjent apportfugl, samt dokumentasjon på hundens fulle navn og registreringsnummer.

 

 

Velkommen til Sirdal 2

Vinterprøven Sirdal 2 arrangeres i år helgen 19.03.20 – 21.03.20.

Det arrangeres endags VK lørdag. UK/AK arrangeres alle dager. Pris per start er 450 i AK/UK og 500 i VK. Frist for påmelding er 09.03.21

Påmelding via NKK sine sider: Elektronisk påmelding gjøres her 

Prøvekomiteen følger tett COVID-19 utviklingen og forholder oss til lokale bestemmelser og nasjonale regler og anbefalinger. På grunn av situasjonen slik den er (og har vært) kan det kunne komme endringer tett opp mot gjennomføringen av arrangementet. Deltakerne oppfordres til å følge tett med på klubbens nettside og facebook for statusoppdateringer.

Alle deltagere må gjøre seg kjent med og forholde seg til denne veilederen.

10-02-21 Veileder og risikovurdering jaktprøver Covid 19 maks