Støtt oss ved og gi oss grasrotandelene, finn oss med vårt organisasjonsnummer

 

Category Archives: konkurranse

RFK har fått to nye dommere

Rogaland Fuglehundklubb gratulerer våre to nye dommere; Lene Osberg og Øivind Dahl-Stamnes med bestått dommereksamen på Kongsvold i dag.

Velkommen til apportprøve på Horve 26-27. juni 2021

NVK-Rogaland i samarbeid med RFK ønsker velkommen til apportprøve på Horve 26-27. juni. Det er utarbeidet en veiledning til arrangører for prøver og aktiviteter under koronapandemien i henhold til gjeldende smittevernregler. Vi vil legge til rette for at prøven gjennomføres i henhold til veiledningen.

Det innebærer blant annet at vi pr d.d. ikke vil kunne tilby salg av kioskvarer. Alle oppfordres til å ta meg egen mat og drikke.

Antall «tilskuere» (ikke deltagere) bør begrenses. Vi vil heller ikke arrangere felles grilling og premieutdeling om kvelden. Men det vil være grill tilgjengelig for de gjestene som ønsker å bo på Horve.

Alle øvelsene foregår i gangavstand fra sekretariatet. Opprop blir kl 08:30 begge dager.

Aversjonsdressur sau

Aversjonsdressur startet opp mandag 25.mai kl. 18.00. Følgende datoer er satt opp videre:

Mandag 10. mai,  Torsdag 20. mai,  Torsdag 27. mai,  Mandag 31. mai, Torsdag.   3. juni, Torsdag. 10. juni

Prisen for førstegangsaversjon er;  medlem RFK  Kr  450.- inkludert repetisjon, kr  250.- Retest

 

Ikke medlem  kr  550. – inkludert repetisjon, kr  300. –  Retest

Betal med Vipps på nr:589324

VIKTIG oppdatering Sirdal 2 – 19 – 21mars 2021 (SMITTEVERNSBEGRENSINGER)

Rogaland fuglehundklubb v/prøvekomite samarbeider tett med lokale helsemyndigheter ift. gjennomføring av prøven 19-21 mars.

Med bakgrunn i samhandling og tett dialog med kommuneoverlege Sirdal Kommune, vil prøven (arrangementet) få tillatelse og støtte fra kommuneoverlege Sirdal til å inkludere deltakere og dommere fra:

  • Sirdal kommune (Agder)
  • Rogaland fylke (eksklusive Haugaland)

Med denne kommunesammensetning kombinert med smitteverntiltak beskrevet i oppdatert veileder fra FKF (datert 9.3.2021, link under) vil det inntil videre gis støtte til gjennomføring. Det understrekes at dette er en vurdering basert på dagens smittesituasjon i regionen og at det kan komme endringer på kort varsel.

Deltakere fra andre kommuner i Agder (unntak Sirdal kommune) eller andre fylker (ved unntak av Rogaland)  kan dessverre ikke delta på dette arrangementet.

Hovedbegrunnelse (nasjonalt tiltak): Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner bør utsettes eller avlyses. Oppdatert vurdering fra kommuneoverlege Sirdal: forventet innen 17.3.21

Lån/bidrag til Norsk Kennel Klub

På bakgrunn av den økonomiske situasjonen til NKK, ref. pressemelding 14.5.20 på NKK`s hjemmeside, har RFK mottatt henvendelse både fra NKK om mulig lån, og brev med vedlegg fra FKF vedrørende det eventuelle lån eller bidrag til NKK.

FKF har anmodet om at eventuelt lån/bidrag skjer samkjørt gjennom FKF på de forutsetninger som er lagt til grunn i det mottatte materiale, herunder bla mottakelse av oversikt fra NKK over likviditets-/kapitalbehov og at lån/bidrag begrenses til RFK`s  «overskuddslikviditet og at det ikke kommer i konflikt med dekning av ordinære utgifter».