Støtt oss ved og gi oss grasrotandelene, finn oss med vårt organisasjonsnummer

 

VIKTIG oppdatering Sirdal 2 – 19 – 21mars 2021 (SMITTEVERNSBEGRENSINGER)

Rogaland fuglehundklubb v/prøvekomite samarbeider tett med lokale helsemyndigheter ift. gjennomføring av prøven 19-21 mars.

Med bakgrunn i samhandling og tett dialog med kommuneoverlege Sirdal Kommune, vil prøven (arrangementet) få tillatelse og støtte fra kommuneoverlege Sirdal til å inkludere deltakere og dommere fra:

  • Sirdal kommune (Agder)
  • Rogaland fylke (eksklusive Haugaland)

Med denne kommunesammensetning kombinert med smitteverntiltak beskrevet i oppdatert veileder fra FKF (datert 9.3.2021, link under) vil det inntil videre gis støtte til gjennomføring. Det understrekes at dette er en vurdering basert på dagens smittesituasjon i regionen og at det kan komme endringer på kort varsel.

Deltakere fra andre kommuner i Agder (unntak Sirdal kommune) eller andre fylker (ved unntak av Rogaland)  kan dessverre ikke delta på dette arrangementet.

Hovedbegrunnelse (nasjonalt tiltak): Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner bør utsettes eller avlyses. Oppdatert vurdering fra kommuneoverlege Sirdal: forventet innen 17.3.21

Apportbevis prøve – fulltegnet

Apportbevisprøven 22. mars er fulltegnet. Det blir satt opp ny prøve i mai/juni.

 

RFK arrangerer apportbevis prøve mandag 22. mars.

Sted: Lufteterrenget Fureneset, Sandnes

Pris: 250 kr.

Dersom du er interessert – Ta kontakt med Ida på 40486985 for påmelding.

Frist for påmelding 19. mars.

Husk å ta med egen godkjent apportfugl, samt dokumentasjon på hundens fulle navn og registreringsnummer.

 

 

Velkommen til Sirdal 2

Vinterprøven Sirdal 2 arrangeres i år helgen 19.03.20 – 21.03.20.

Det arrangeres endags VK lørdag. UK/AK arrangeres alle dager. Pris per start er 450 i AK/UK og 500 i VK. Frist for påmelding er 09.03.21

Påmelding via NKK sine sider: Elektronisk påmelding gjøres her 

Prøvekomiteen følger tett COVID-19 utviklingen og forholder oss til lokale bestemmelser og nasjonale regler og anbefalinger. På grunn av situasjonen slik den er (og har vært) kan det kunne komme endringer tett opp mot gjennomføringen av arrangementet. Deltakerne oppfordres til å følge tett med på klubbens nettside og facebook for statusoppdateringer.

Alle deltagere må gjøre seg kjent med og forholde seg til denne veilederen.

10-02-21 Veileder og risikovurdering jaktprøver Covid 19 maks 

Varsel om avlysning Lørdag 20.02.2021 grunnet værforhold.

Vi må dessverre på bakgrunn av værvarsel i området rundt prøven «Stor Snøskredfare Rødt Nivå»

se oss nødt til å avlyse alle partier som er satt opp på Lørdag 20.02.2021.

Rogaland Fuglehundklubb må sette Liv og Helse i førersete fremfor å gjennomføre for enhver pris.

De partiene som er satt opp på Søndag 21.02.2021 vil bli gjennomført som planlagt da det ikke er noen varsel om snøskredfare denne dagen, dette kan jo selvfølgelig endre seg men ut i fra den informasjon som er tilgjengelig nå vil Søndag gå som planlagt.

Mvh,

Prøveleder Sirdal 1 Rogaland Fuglehundklubb.

Stig Andre Sunde

Innkalling til RFK årsmøte 2021

Det innkalles herved til digitalt årsmøtet i Rogaland Fuglehundklubb 2021.

Digitalt årsmøtet gjennomføres på Teams plattform onsdag 10. mars kl.  19.00. (Iht. midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19)

Bindende påmelding innen 2. mars pr. mail til kkalbrektsen@gmail.com