Støtt oss ved og gi oss grasrotandelene, finn oss med vårt organisasjonsnummer

 

Alvorlig sykdom er påvist hos flere hunder

Det er påvist ukjent smittsom sykdom hos flere hunder over hele landet de siste dagene

Som en konsekvens av dette stenger RFK lufteterrenget på Furenes med uniddelbar virkning.

Mattilsynet anbefaler i sin uttalelse – ut fra dagens situasjon – at ansamling av hunder på dressurkurs, utstillinger, jaktprøver og liknende, bør unngås eller gjennomføres på en slik måte at kontakten mellom hundene begrenses.

Mattilsynet håper videre å ha mer informasjon innen fredag denne uken.

Foreløpig gjennomføres jaktprøver som planlagt men en rekke tiltak anbefales. Dette er gode regler som vi anbefaler alle å følge.

IS Charlie Too og KV Rashka ble klubbmestere i apport

Under fine forhold ble klubbmesterskapet 2019 avviklet i lufteterrenget på Lutsi. 10 hunder med glade førere stilte til start. Kjetil Kristiansen dømte på kyndig og god måte.

I UK klassen stilte to hunder, som begge oppnådde resultat som ville gitt en 1UK.

I AK klassen deltok 8 hunder, varierende i alder og rase. Til tross for litt varierende resultater, fikk alle til slutt en plassering, diplom og premie.

Informasjon om treningsterrenget i Njardarheim

Fra 21. august er det igjen mulig å trene i vårt treningsterreng i Njardarheim.

Etter at rypejakta i Njardarheim ble avlyst, har Statskog gitt oss anledning til, med ett unntak, å bruke treningsterrengene i den perioden de skulle vært stengt pga. de faste jaktperiodene. Unntaket er at Holmevatn jaktfelt (inklusive Elsvasshei) ikke vil være disponibelt i uke 38. Ut over det kan treningsterrengene benyttes i h.t. instruks også i perioden 10. september til 6. oktober.

 Vær oppmerksom på at det vil trolig også være andre enn medlemmer i RFK som er gitt tillatelse til å trene fuglehund i de 4 ukene, som et «plaster på såret» for kansellert jakt. 

 Se  for detaljer og betingelser og plikter knyttet til bruk av treningsterrengene. DISSE MÅ FØLGES AV HVER ENKELT.

Sirdal høst – oppdaterte partilister

Her kommer oppdaterte partilister og ventelister per 22 august for Sirdal høst:

51-19005_Partilister_per22august 51-19005_UtenParti_per22august

Fortsatt ledig 3 plasser i kvalitet på fredag, og 1 plass i kvalitet på lørdag.

Kontakt Arild på arsk@ows.no eller tlf. 90803667 eller Øyvind på tlf. 98637620 ved endring/ny påmelding.

I VK på lørdag og kvalitet på søndag er det fortsatt venteliste. All erfaring tilsier at det løser seg med plass i kvalitet på søndag, uten at vi lover noe.

 Minner om at alle må ha med originalt sauebevis i sekken – div. kopier er ikke godkjent. Uten originalt sauebevis så blir hunden nektet start.

 Vi ses på fjellet

Hilsen prøvekomiteen

 

Klubbmesterskap apport – med mulighet for å ta apportbevis

RFK arrangerer klubbmesterskap i apport mandag 2. september. Det blir også mulighet for å ta apportbevis.

Vi arrangerer konkurranse både i UK og AK klassen. Oppstart kl. 17:00. Møt opp i god tid. 5-10 min å gå fra parkeringsplassen.

Påmelding til Ellinor innen 30. august. Send påmelding via mail til ellinor.nesse@kleppnett.no. Husk å oppgi registreringsnummer, klasse, navn på hund og fører.