Æresmedlemmer og gullmerkeinnehavere

Utmerkelser

Ifølge klubbens vedtekter kan styret: «…påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester i en enkeltsak eller på et enkelt felt. Disse tildeles klubbens gullmerke. Ved tildeling av æresmedlemskap, og ved tildeling av gullmerke, skal det overrekkes diplom».

Vi har på denne siden listet opp de personene som har fått en av disse utmerkelsene.

Gullmerke

 • Jon Nesheim
 • Jone Mossige
 • Magne Koløy (2010)
 • Gaute Kyllingstad (2010)
 • Arild Skeivik (2010)
 • Kjell Fuglestad (2010)

Æresmedlemmer

 • Mette Møllerop (2010)
 • Arne Able-Lunde (2010)
 • Jon Nesheim
 • Per Sandanger
 • Tønnes Auestad
 • Nick Vaage