Styre og komiteer

Hovedstyre

Leder                                    Erwin Kranzmann   90917945

Nestleder                             Per Øyvind Hinna 46472000

Styremedlem                        Jan-Atle Larsen   97187473

Styremedlem                        Øyvind Mauseth   98637620

Styremedlem                        Karl Kallevåg-Albrigtsen   95229332

Varamedlem                         Turid Helgø 91647749

Varamedlem                         Cecilie Hammer 41463022

Utstillingskomite

Bjørg Vaage Leder 91154232

Hilde B. Ims  95781739

Karin Ravndal

Silje Lea

Astrid Eriksen

Gro Ravndal

Sirdal Høst

Arild Skeivik    Leder   90067522

Øyvind Mauseth

Karl Kallevåg-Albrigtsen

Tore Eritzland

John Johnsen

Sirdal Vinter I

Stig Andrè Sunde   Leder  90593285

Hilde B. Ims

Ynge Tveit

Gisle Mæland

Sirdal Vinter II

Steffen Søreng Leder

Jan Atle Larsen

Steffen Slaattebræk

Stian Sæland

Christer Hope

Forusprøven / Terrengutvalg Lavland

Steinulf Smith-Meyer leder 41276133

Tore Eritzland

Tor Olaf Espedal

Per Sandanger

Cecile Ausland / Lars Sanne

John Johnsen

Børge Simonsen

Erwin Kranzmann – styrets representant

Terrengutvalg Høyfjell

Ole Aamodt    Leder  90982229

Tor Olaf Espeland

Toralf Ekrheim

Simen Fugelli

Materialforvalter

Ellinor Nesse 95939348

Dommerutvalg

Ola Lunden Nedrejord leder 91525513

Kjetil Kristiansen

Arild Skeivik

Revisor

Sverre Tesdal  92805850

Gaute Kyllingstad (vara)

Rypetaksering – (Aktivitetsgruppe)

Toralf Ekrem    90112353

Simen Fugelli

Leirduekomite – (Aktivitetsgruppe)

Terje Egeland   93090437

Stig Andre Sunde

Stian Sæland

Kim Andre Lea

Valgkomite

Toralf Ekrheim Leder  90112353

Turid Helgø

Arild Skeivik

Lene Osberg