Styre og komiteer

Hovedstyre

Leder                                    Erwin Kranzmann   90917945

Styremedlem                        Jan-Atle Larsen   97187473

Styremedlem                        Øyvind Mauseth   98637620

Styremedlem                        Karl Kallevåg-Albrigtsen   95229332

Styremedlem                        Per Øyvind Hinna 46472000

Varamedlem                         Turid Helgø 91647749

Varamedlem                         Inger Elisabeth Tvedt Mæland  97537672

Utstillingskomite

Bjørg Vaage leder  91154232

Hilde B. Ims  95781739

Karin Ravndal

Astrid Eriksen

Arild Skeivik

Silje Lea

Sirdal Høst

Arild Skeivik    Leder   90067522

Øyvind Mauseth

Karl Kallevåg-Albrigtsen

Tore Eritzland

John Johnsen

Sirdal Vinter I

Stig Andrè Sunde   Leder  90593285

Hilde B. Ims

Øyvind Dahl-Stamnes

Sirdal Vinter II

Jan Atle Larsen    Leder 97187473

Steffen Slaattebræk

Frank Ådne Pedersen

Steffen Søreng

Stian Sæland

Christer Hope

Forusprøven / Terrengutvalg Lavland

Steinulf Smith-Meyer leder 41276133

Tore Eritzland

Jan Arve Wersland

Per Sandanger

Axel Clausen

John Johnsen

Børge Simonsen

Terrengutvalg Høyfjell

Ole Aamodt    Leder  90982229

Tor Olaf Espeland

Toralf Ekrheim

Simen Fugelli

Materialforvalter

Ellinor Nesse 95939348

Dommerutvalg

Ola Lunden Nedrejord leder 91525513

Kjetil Kristiansen

Per Sandanger

Revisor

Sverre Tesdal  92805850

Gaute Kyllingstad (vara)

Valgkomite

Toralf Ekrheim   Leder  90112353

Per Øyvind Hinna

Arild Skeivik

Magne Koløy                         Varamedlem

Rypetaksering – (Aktivitetsgruppe)

Toralf Ekrem    90112353

Simen Fugelli

Leirduekomite – (Aktivitetsgruppe)

Terje Egeland   93090437

Stig Andre Sunde

Stian Sæland

Kim Rene Lea