Styre og komiteer

Hovedstyre

Leder                                    Erwin Kranzmann   90917945

Styremedlem                        Jan-Atle Larsen   97187473

Styremedlem                        Øyvind Mauseth   98637620

Styremedlem                        Karl Kallevåg-Albrigtsen   95229332

Styremedlem                        Frank Ådne Pedersen   95435720

Varamedlem                         Per Øyvind Hinna

Varamedlem                         Kristine Skalle

 

Utstillingskomite

Hilde B. Ims    Leder   95781739

Karin Ravndal

Bjørg Vaage

Elisabeth Hetland

Tom Grahl-Jacobsen

 

Sirdal Høst

Erwin Kranzmann    Leder    90917945

Øyvind Mauseth

Karl Kallevåg-Albrigtsen

Tore Eritzland

John Johnsen

 

Sirdal Vinter I

Stig Andrè Sunde   Leder  90593285

Hilde B. Ims

Øyvind Dahl-Stamnes

 

Sirdal Vinter II

Jan Atle Larsen    Leder 97187473

Frank Ådne Pedersen

Erik Seglem

Camilla Haukland

 

Forusprøven / Forus Open

Ellinor Nesse      Leder  95 93 93 48

Kristian Vatne

Tor Bjarte Berge

Steinulf Smith-Meyer

 

Terrengutvalg Lavland

Arvid Wessel    Leder  91854780

Thomas Nyberg

Kristian Vatne

Erling Mong

Steinar Søiland

 

Terrengutvalg Høyfjell

Ole Aamodt    Leder  90982229

Tor Olaf Espeland

Toralf Ekrheim

Simen Fugelli

 

Materialforvalter

Helen N. Laursen  90982229

 

Dommerutvalg

Mette Møllerop    Leder   95735710

Svein Arild Holmen

Per Sandanger

 

Revisor

Toralf Ekrem    90112353

Gaute Kyllingstad

 

Valgkomite

Toralf Ekrheim   Leder  90112353

Frank Ådne Pedersen

Magne Koløy

Arild Skeivik                           Varamedlem

 

Rypetaksering – (Aktivitetsgruppe)

Toralf Ekrem    90112353

Simen Fugelli

 

Leirduekomite – (Aktivitetsgruppe)

Terje Egeland   93090437

Erwin Kranzmann