Styre og komiteer

Hovedstyre

Leder                                    Erwin Kranzmann   90917945

Styremedlem                        Jan-Atle Larsen   97187473

Styremedlem                        Øyvind Mauseth   98637620

Styremedlem                        Karl Kallevåg-Albrigtsen   95229332

Styremedlem                        Per Øyvind Hinna

Varamedlem                         Turid Helgø

Varamedlem                         Sidsel Størksen

Utstillingskomite

Hilde B. Ims    Leder   95781739

Karin Ravndal

Bjørg Vaage

Astrid Eriksen

Arild Skeivik

Sirdal Høst

Erwin Kranzmann    Leder    90917945

Øyvind Mauseth

Karl Kallevåg-Albrigtsen

Tore Eritzland

John Johnsen

Sirdal Vinter I

Stig Andrè Sunde   Leder  90593285

Hilde B. Ims

Øyvind Dahl-Stamnes

Sirdal Vinter II

Jan Atle Larsen    Leder 97187473

Frank Ådne Pedersen

Steffen Slaattebræk

Steffen Søreng

Stian Sæland

Forusprøven / Forus Open

Kristian Vatne leder 99232092

Tor Bjarte Berge

Steinulf Smith-Meyer

 Terrengutvalg Lavland

Arvid Wessel    Leder  91854780

Kristian Vatne

Erling Mong

Steinar Søiland

Terrengutvalg Høyfjell

Ole Aamodt    Leder  90982229

Tor Olaf Espeland

Toralf Ekrheim

Simen Fugelli

Materialforvalter

Ellinor Nesse 95939348

Dommerutvalg

Mette Møllerop    Leder   95735710

Svein Arild Holmen

Per Sandanger

Revisor

Sverre Tesdal  92805850

Gaute Kyllingstad (vara)

Valgkomite

Toralf Ekrheim   Leder  90112353

Per Øyvind Hinna

Magne Koløy

Arild Skeivik                           Varamedlem

Rypetaksering – (Aktivitetsgruppe)

Toralf Ekrem    90112353

Simen Fugelli

Leirduekomite – (Aktivitetsgruppe)

Terje Egeland   93090437

Erwin Kranzmann