Dag 2 på Sirdal 1 gjennomføres som planlagt

Oppmøte kl 08:45 ved Statsskogs garasjer