Forusprøven – foreløpige partilister

På grunn av smittereglene er partiene på maks 10 deltakere. VK blir delt i gruppe A = 1-10 og gruppe B=11-20 som vil gå med ca.50 m avstand i terrenget.   Oppropene vil være kl. 08:30 på nærmere angitte adresser i hvert terreng.  Vi kommer tilbake med info, men her er foreløpige partilister og ventelister:

53-20012_Ventelister pr.20.november 53-20012_Foreløpige Partilister pr.20.november

Påmeldingsavgiften refunderes kun i sitt fulle beløp dersom deltaker fra venteliste skriftlig trekker seg fra listen senest 1 uke før prøven starter. Trekking av hund fra venteliste senere enn
denne frist, berettiger refusjon med fradrag av 25% administrasjonsgebyr. Deltaker som står på venteliste, har møtt opp ved opprop, men ikke får plass, er også berettiget til refusjon av
kontingent med fradrag av 25% adm.gebyr. Det samme gjelder også om deltaker ikke har møtt opp og fortsatt står på venteliste.

Påmeldingsavgiften (fratrukket 25% administrasjonsgebyr) betales bare tilbake ved forfall legitimert ved veterinærattest for hund, egenmelding for hunder med løpetid eller legeattest for fører som foreligger senest 12 timer før opprop.