Ny informasjon om Forusprøven

Forusprøven vil per dags dato bli gjennomført. Vi vil forholde oss til veilederen fra FKF, samt råd fra lokale helsemyndigheter.

Dette vil si at jegermiddagen og felles overnatting utgår. Det vil bli maks 10 deltakere per parti og opprop vil skje på partiene. Vi kommer tilbake med mer informasjon når det nærmer seg.

Ved spørsmål, kontakt prøveleder Steinulf Smith-Meyer, tlf 412 76 133.