Årsmøtet 2020 vil bli avholdt onsdag 4. mars.

All aktivitet i RFK er basert på frivillig innsats fra våre medlemmer, og valgkomiteen er godt i gang med å finne kandidater til å fylle verv i styret og komiteer.

Vær positiv når dere blir kontaktet av valgkomiteen og vær ikke redd for å ta på dere et verv. Alle får opplæring og det er lærerikt å se aktivitetene fra arrangørens side. Det er fullt mulig for dere å foreslå kandidater, deg selv eller andre. Ta kontakt med valgkomiteens leder Toralf Ekrheim på mail toralfek@online.no Forslag på kandidater må være valgkomiteen i hende senest 5 uker før møtedato (29.januar).

Dere kan også foreslå saker som dere ønsker behandlet på årsmøtet. Forslag fra med­lemmene må være styret i hende senest 5 uker før møtedato (29.januar).

Styret innkaller til årsmøte senest 3 uker i forkant (12. februar).

Etablert praksis er at all årsmøte dokumentasjon gjøres kjent på vår web side sammen med innkalling til årsmøtet.

Med vennlig hilsen

Erwin Kranzmann