Referat fra årsmøtet 2019

Vedlagt er referat fra årsmøtet 2019.

Referat årsmøte RFK 2019