Støtt oss ved og gi oss grasrotandelene, finn oss med vårt organisasjonsnummer

 

Daily Archives: 11. februar 2021

Informasjon om Sirdal 1 med partilister (oppdatert 18.02.21)

Sirdal 1_Partilister_Lørdag_v3   Venteliste Lørdag  Sirdal 1_Partilister_Søndag_v4

Opprop skjer ved Statskog sine garasjer på Ådneram her. kl. 08:45 Husk Parkeringsavgift (50kr ) må betales via VIPPS som anvist ved oppropet.

Prøvens hovedkvarter er like bak fjellbutikken på Ådneram.

Overnatting vil i år dessverre ikke la seg gjøre på grunn av restriksjoner rundt Covid19.

Det vil i den forbindelse heller ikke la seg gjøre å arrangere noen jegermiddag for deltagere.

10-02-21 Veileder og risikovurdering jaktprøver Covid 19 maks 200 10.._

Alle deltagere må gjøre seg kjent med og forholde seg til denne veilederen.

Veileder og risikovurdering jaktprøver Covid 19 oppdatert pr. 9.2.21

Til alle jaktprøveinteresserte. Arrangører, deltagere og dommere.

FKF publiserte veileder for gjennomføring av jaktprøver 31 januar. Vi har siden da fått noen innspill til veilederen og noen spørsmål.

Innspill har i stor grad vært knyttet til begrepsbruk, «røde kommuner», «ring»  kommuner osv. Det viser seg at det i det offentlige nyttes ulike begrep. Veilederen tar sikte på å klargjøre dette.

Det er svært viktig at alle kjenner status på egen kommune, og innretter seg etter dette. Dessverre vil noen ikke kunne delta.

10-02-21 Veileder og risikovurdering jaktprøver Covid 19 maks 200 10.._