Støtt oss ved og gi oss grasrotandelene, finn oss med vårt organisasjonsnummer

 

Daily Archives: 2. januar 2021

Bekjentgjøring av RFK årsmøte 2021

Rogaland Fuglehundklubb sitt 51. årsmøte vil bli avholdt onsdag 10. mars 2021.

Med forbehold om eventuelle Covid-19 restriksjoner.

  • Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet:

Forslag fra medlemmene må være styret i hende senest 5 uker før møtedato.

  • Forslag på kandidater til valgene:

Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende senest 5 uker før møtedato.

Ta kontakt med valgkomiteens leder Toralf Ekrheim på mail toralfek@online.no