Støtt oss ved og gi oss grasrotandelene, finn oss med vårt organisasjonsnummer

 

Daily Archives: 3. desember 2018

Til alle medlemmer i Rogaland Fuglehundklubb.

Valgkomitèen i Rogaland Fuglehundklubb har startet arbeidet med å lage et forslag for årsmøtet (ultimo februar/primo mars), med kandidater for valg til styre og komiteer.

Medlemsmassen i Rogaland Fuglehundklubb har økt mye de siste årene, og for å nå spesielt de nye medlemmene (men også alle andre) som kan tenke seg å delta i styre- og komitearbeid, sendes denne info ut.