Støtt oss ved og gi oss grasrotandelene, finn oss med vårt organisasjonsnummer

 

Monthly Archives: januar 2017

RFK`s aktivitetsplan 2017

(samarbeid mellom raseklubbene)

Haldor

Distriktskontakter:

Baard Birkeland, NBK, Per Sandanger, NISK,  pr.d.d ingen, NVK, Thor Bernhard Sagland, NESK, Kjetil Olsen, NPK, Morten Folkvord, NGK. reg nord, Gustav Larsen, NGK. reg sør

Erwin Kranzmann, RFK

Informasjon om Årsmøtet 2017

Årsmøtet 2017 vil bli avholdt onsdag 8. mars.

arsmote

 

Valgkomiteen er godt i gang med å finne kandidater til å fylle verv i styret og komiteer. All aktivitet i RFK er basert på frivillig innsats fra våre medlemmer. Det betyr at alle må være med å ta ansvar. Vær derfor positiv når dere blir kontaktet av valgkomiteen og vær ikke redd for å ta på dere et verv. Alle får opplæring og det er lærerikt å se aktivitetene fra arrangørens side.