Støtt oss ved og gi oss grasrotandelene, finn oss med vårt organisasjonsnummer

 

Category Archives: Hovedside

Fuglehundtrening i Njardarheim frem mot Sirdal vinter I og Sirdal vinter II prøvene

Vi opplever ekstra stor treningsaktivitet i våre vinterterreng med påfølgende press på rypebestanden.

Styret får inn rapporter om at rypene trekker ut av våre terreng pga. av denne høye aktiviteten.

Klubben må derfor stenge ned enkelte terreng som skal brukes under jaktprøvene helgene 20-21.februar 2021 og 19-21. mars. Dette gjelder

1: hele Elsvasshei jaktfelt (inklusive Dyngjane) som stenges for all trening fra 8.2. til 22.2.2021

2: hele Elsvasshei jaktfelt (inklusive Dyngjane) som stenges for all trening fra 6.3. til 22.3.2021

Holmevatn Nord og Grautheller kan fremdeles benyttes til egentrening i periodene.

 

Styret forventer at alle respekterer og følger disse retningslinjene.

Velkommen til Sirdal vinter 1

Vinterprøven Sirdal Vinter 1 arrangeres i år helgen 20.02.2021- 21.02.2021

Det arrangeres endags VK Lørdag. UK/AK arrangeres begge dager.

Påmeldingsfristen er satt til 10.02.21. Startkontingent UK/AK 450,- pr start, VK 500,- pr start.

Påmelding skjer via MinSide på NKK innen fristen. Lenke til prøvens påmelding her https://www.dogweb.no/prove-paamelding/proeve/50-21004/oversikt/.

Partilister/evt. ventelister vil bli lagt ut her på hjemmesiden og Facebook når disse er klare.

Trening av fuglehunder i Sirdal

RFK disponerer flere terreng i Ådneram/Suleskardområdet til prøver, foruten de faste trenings- og prøveterrengene vi leier fra Statskog. Vi har i vår dialog med grunneiere og de som har jaktrett i disse områdene, fått informasjon om at det slippes og tilsynelatende trenes fuglehunder i flere av disse terrengene. Det har ikke blitt identifisert at det er medlemmer av RFK som tar seg til rette i disse områdene, og vi håper inderlig ikke at det er tilfellet.

 Likevel er det viktig å minne medlemmene på, at RFK ikke kan akseptere at vårt gode forhold til grunneierne og rettighetshaverne risikeres ved at klubbens medlemmer trener i disse terrengene, uten tillatelse.

 Vi har tilgang til gode treningsterreng, som er tilgjengelige ved, eller innenfor en overkommelig distanse fra vei, gjennom vår avtale med Statskog, og følgelig regner vi ikke med at det er RFK medlemmer som trener i de nevnte prøveterreng uten tillatelse.

 Med hilsen

RFK Terrengutvalg høyfjell & RFK Hovedstyret

Bekjentgjøring av RFK årsmøte 2021

Rogaland Fuglehundklubb sitt 51. årsmøte vil bli avholdt onsdag 10. mars 2021.

Med forbehold om eventuelle Covid-19 restriksjoner.

  • Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet:

Forslag fra medlemmene må være styret i hende senest 5 uker før møtedato.

  • Forslag på kandidater til valgene:

Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende senest 5 uker før møtedato.

Ta kontakt med valgkomiteens leder Toralf Ekrheim på mail toralfek@online.no

FORNYET FOR OG SPONSORAVTALE MED MORENE PRODUKTER AS

Vi har gleden av å informere om at den gode for-avtalen for RFKs medlemmer fortsetter i 2021. Morene sponser også alle klubbens prøver samt sommerutstillingen med flotte forpremier.

Morene Produkter på Vigrestad er importør av kvalitetsforene ACANA og ORJEN, i tillegg til andre hunderelaterte produkter. De aktuelle for-typene kjennetegnes av en høy andel kjøtt og fett, et meget stort utvalg og lite tilsatt «fyllstoff».

En stor fordel med avtalen er at Morenes forhandlernett i vår region er stort og dermed i nærheten av medlemsmassen. Resultatet er kort vei til butikken når behovet for «påfyll» melder seg.

Medlemmer i RFK får 25% rabatt på hundefor og lakseolje, er man oppdretter oppnås en rabattprosent på 35.