Støtt oss ved og gi oss grasrotandelene, finn oss med vårt organisasjonsnummer

 

Category Archives: Arkiv

Treningssamling på Karmøy lørdag 3. mars

PerRogaland Fuglehundklubb inviterer til treningssamling lørdag 3. mars. Instruktør er Per Sandanger, vel kjent i klubben og en meget rutinert tilrettelegger. Treningssamlingen vil foregå på Karmøy i gode terrenger som også benyttes i konkurransesammenheng. Det vil i tillegg bli anledning til å trene på duer i kontrollerte former. Benytt denne sjansen til å kunne trene i gode biotoper under kyndig veiledning. Det er et begrenset antall plasser, vær derfor rask med påmelding om du er interessert. Prinsippet om «første mann til mølla» gjelder. Påmelding skjer til Per på mobil 90874947 og siste frist er 26.02.2018.

Velkommen til Sirdal vinter 1- påmeldingen er utvidet.

Sirdal 1

Vinterprøven Sirdal Vinter 1 arrangeres i år helgen 24.02.2018 – 25.02.2018

Det arrangeres endags VK Lørdag. UK/AK arrangeres begge dager.

Påmeldingsfristen er 10.02.18 (utvidet til 19.02.18 men da med tilleggsavgift på kr. 50,-/start) 

VIKTIG MELDING TIL ALLE PRØVEDELTAKERE!

 «Det er lagt inn en utvidet påmeldingsfrist på vår prøve.  Denne er ikke tilgjengelig via vanlig terminliste på www.nkk.no .  For å benytte denne må dere gå inn på www.nkk.no, «Min side – Påmelding – Påmelding til prøve».

Startkontigent UK/AK kr. 450,- (kr. 500,- etter 10.02) pr start,  VK kr.  500,- (kr. 550,- etter 10.02) pr start.   Lenke til prøvens påmelding her.

Påmelding skjer via MinSide på NKK innen fristen. Partilister/evt. ventelister vil bli lagt ut her på hjemmesiden og Facebook når disse er klare.

Tips: UK1 er UK start på prøvens første dag, UK2 er UK start på prøvens andre dag, det samme gjelder for AK.

Informasjon om årsmøtet 2018

Årsmøtet 2018 vil bli avholdt onsdag 7. mars.

arsmote

 

 

 

 

Valgkomiteen er godt i gang med å finne kandidater til å fylle verv i styret og komiteer. All aktivitet i RFK er basert på frivillig innsats fra våre medlemmer. Det betyr at alle må være med å ta ansvar. Vær derfor positiv når dere blir kontaktet av valgkomiteen og vær ikke redd for å ta på dere et verv. Alle får opplæring og det er lærerikt å se aktivitetene fra arrangørens side.

Vi ønsker dere alle ei riktig god jul og et godt nytt år.

Kjære alle sammen.

Snart er 2017 over men før vi flytter oss over i 2018 skal vi alle puste ut og slappe av etter en lang sesong.

Vi benytter anledningen til å takke alle frivillige, grunneiere og andre samarbeidspartnere for all god hjelp i 2017. Uten dere hadde ikke dette hjulet gått rundt.

Vi ønsker dere alle ei riktig god jul og et godt nytt år!

Bilderesultat for god jul bilde gratis

Med vennlig hilsen

Styret i RFK

Kåringer av Årets hunder 2017

En lang prøvesesong er nå over og da gjenstår det bare levere inn prøveresultatene for sesongen 2017.

Nmedlemsmote-jan-2016ytt av året er at det nå foreligger nye statutter (godkjent på styremøte mars 2017). Disse statuttene ligger ute på hjemmesiden.

Vi ber om at alle som skal sende inn sine resultater laster ned vårt word skjema og sender dette ferdig utfylt, fortsatt i word, til oyvind.mauseth@forsvarsbygg.no

Skannede og håndskrevne skjema ønskes IKKE, da dette betyr merarbeid for styret. Har du ikke word på din maskin så få hjelp av noen som har det.